01.09.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-09-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 270,189.

நேற்றிலிருந்து 975 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,491 (நேற்றிலிருந்து 8 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 207,944 (நேற்றிலிருந்து 291 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 26,754 (நேற்றிலிருந்து 676 +2.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia100,317 (நேற்றிலிருந்து +242 நேற்று 100,075)
Piemonte32,923 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 32,881)
Emilia-Romagna32,021 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 31,922)
Veneto23,026 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 22,929)
Toscana11,898 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 11,858)
Lazio11,316 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 11,191)
Liguria10,970 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 10,951)
Marche7,256 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 7,240)
Campania7,168 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 7,066)
Puglia5,479 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 5,440)
P.A. Trento5,099 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 5,096)
Sicilia4,350 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,317)
Friuli Venezia Giulia3,786 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 3,769)
Abruzzo3,780 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,775)
P.A. Bolzano2,948 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 2,935)
Sardegna2,243 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 2,193)
Umbria1,803 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,793)
Calabria1,513 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,491)
Valle d’Aosta1,241 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,241)
Molise528 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 525)
Basilicata524 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 523)

உங்கள் கவனத்திற்கு