31.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 31-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 269,214.

நேற்றிலிருந்து 996 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,483 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 207,653 (நேற்றிலிருந்து 117 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 26,078 (நேற்றிலிருந்து 873 +3.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia100,075 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 99,940)
Piemonte32,881 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 32,844)
Emilia-Romagna31,922 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 31,805)
Veneto22,929 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 22,864)
Toscana11,858 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 11,785)
Lazio11,191 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 11,043)
Liguria10,951 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 10,907)
Marche7,240 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 7,238)
Campania7,066 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 6,882)
Puglia5,440 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 5,402)
P.A. Trento5,096 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 5,092)
Sicilia4,317 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 4,291)
Abruzzo3,777 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,773)
Friuli Venezia Giulia3,769 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,764)
P.A. Bolzano2,935 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,932)
Sardegna2,193 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 2,114)
Umbria1,793 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,784)
Calabria1,491 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 1,477)
Valle d’Aosta1,241 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,232)
Molise525 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 525)
Basilicata524 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 524)

உங்கள் கவனத்திற்கு