30.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 268,218.

நேற்றிலிருந்து 1,365 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,477 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 208,536 (நேற்றிலிருந்து 312 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 24,205 (நேற்றிலிருந்து 1,049 +4.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia99,940 (நேற்றிலிருந்து +235 நேற்று 99,705)
Piemonte32,844 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 32,784)
Emilia-Romagna31,805 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 31,696)
Veneto22,864 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 22,755)
Toscana11,785 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 11,687)
Lazio11,043 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 10,887)
Liguria10,907 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 10,854)
Marche7,238 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 7,223)
Campania6,882 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 6,612)
Puglia5,402 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 5,333)
P.A. Trento5,092 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 5,084)
Sicilia4,291 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 4,257)
Abruzzo3,773 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 3,739)
Friuli Venezia Giulia3,764 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 3,748)
P.A. Bolzano2,932 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 2,924)
Sardegna2,114 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 2,092)
Umbria1,784 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 1,753)
Calabria1,477 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 1,443)
Valle d’Aosta1,232 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,230)
Molise525 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 524)
Basilicata524 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 523)

உங்கள் கவனத்திற்கு