24.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 260,298.

நேற்றிலிருந்து 953 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,441 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 205,662 (நேற்றிலிருந்து 192 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 19,195 (நேற்றிலிருந்து 757 +4.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia98,426 (நேற்றிலிருந்து +110 நேற்று 98,316)
Piemonte32,383 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 32,343)
Emilia-Romagna31,031 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 30,915)
Veneto22,071 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 21,955)
Toscana11,219 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 11,175)
Liguria10,671 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 10,645)
Lazio10,093 (நேற்றிலிருந்து +146 நேற்று 9,947)
Marche7,113 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 7,110)
Campania5,838 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 5,722)
Puglia5,070 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 5,025)
P.A. Trento5,029 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 5,028)
Sicilia4,067 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 4,002)
Abruzzo3,652 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,648)
Friuli Venezia Giulia3,642 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,640)
P.A. Bolzano2,884 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 2,869)
Sardegna1,825 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 1,734)
Umbria1,650 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 1,639)
Calabria1,400 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,398)
Valle d’Aosta1,221 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,221)
Molise511 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 511)
Basilicata502 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 502)

உங்கள் கவனத்திற்கு