25.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 261,174.

நேற்றிலிருந்து 876 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,445 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 206,015 (நேற்றிலிருந்து 353 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 19,714 (நேற்றிலிருந்து 519 +2.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia98,545 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 98,426)
Piemonte32,440 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 32,383)
Emilia-Romagna31,094 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 31,029)
Veneto22,190 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 22,071)
Toscana11,253 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 11,219)
Liguria10,683 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,671)
Lazio10,236 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 10,093)
Marche7,124 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,113)
Campania5,976 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 5,838)
Puglia5,119 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 5,070)
P.A. Trento5,032 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 5,029)
Sicilia4,091 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 4,067)
Abruzzo3,662 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,652)
Friuli Venezia Giulia3,651 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,642)
P.A. Bolzano2,893 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,884)
Sardegna1,859 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 1,825)
Umbria1,679 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 1,650)
Calabria1,408 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,400)
Valle d’Aosta1,223 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,221)
Molise511 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 511)
Basilicata505 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 502)

உங்கள் கவனத்திற்கு