26.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 262,540.

நேற்றிலிருந்து 1,366 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,458 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 206,329 (நேற்றிலிருந்து 314 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 20,753 (நேற்றிலிருந்து 1,039 +5.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia98,814 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 98,545)
Piemonte32,515 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 32,440)
Emilia-Romagna31,214 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 31,094)
Veneto22,337 (நேற்றிலிருந்து +147 நேற்று 22,190)
Toscana11,414 (நேற்றிலிருந்து +161 நேற்று 11,253)
Liguria10,724 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 10,683)
Lazio10,398 (நேற்றிலிருந்து +162 நேற்று 10,236)
Marche7,133 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,124)
Campania6,111 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 5,976)
Puglia5,170 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 5,119)
P.A. Trento5,039 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 5,032)
Sicilia4,124 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,091)
Abruzzo3,687 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 3,661)
Friuli Venezia Giulia3,684 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 3,651)
P.A. Bolzano2,898 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,893)
Sardegna1,912 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 1,859)
Umbria1,699 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 1,679)
Calabria1,416 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,408)
Valle d’Aosta1,223 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,223)
Molise520 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 511)
Basilicata508 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 505)

உங்கள் கவனத்திற்கு