27.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 263,949.

நேற்றிலிருந்து 1,409 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,463 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 206,554 (நேற்றிலிருந்து 225 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 21,932 (நேற்றிலிருந்து 1,179 +5.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia99,100 (நேற்றிலிருந்து +286 நேற்று 98,814)
Piemonte32,603 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 32,515)
Emilia-Romagna31,385 (நேற்றிலிருந்து +171 நேற்று 31,214)
Veneto22,469 (நேற்றிலிருந்து +132 நேற்று 22,337)
Toscana11,513 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 11,414)
Liguria10,761 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 10,724)
Lazio10,550 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 10,398)
Marche7,194 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 7,133)
Campania6,241 (நேற்றிலிருந்து +130 நேற்று 6,111)
Puglia5,217 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 5,170)
P.A. Trento5,054 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 5,039)
Sicilia4,174 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 4,124)
Friuli Venezia Giulia3,709 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 3,684)
Abruzzo3,705 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 3,687)
P.A. Bolzano2,907 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,898)
Sardegna1,967 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 1,910)
Umbria1,719 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 1,699)
Calabria1,422 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,416)
Valle d’Aosta1,224 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,223)
Molise521 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 520)
Basilicata514 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 508)

உங்கள் கவனத்திற்கு