28.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 265,409.

நேற்றிலிருந்து 1,460 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,472 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 206,902 (நேற்றிலிருந்து 348 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 23,035 (நேற்றிலிருந்து 1,103 +5.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia99,416 (நேற்றிலிருந்து +316 நேற்று 99,100)
Piemonte32,694 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 32,603)
Emilia-Romagna31,547 (நேற்றிலிருந்து +164 நேற்று 31,383)
Veneto22,604 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 22,469)
Toscana11,595 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 11,513)
Liguria10,807 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 10,761)
Lazio10,716 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 10,550)
Marche7,211 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,194)
Campania6,424 (நேற்றிலிருந்து +183 நேற்று 6,241)
Puglia5,268 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 5,217)
P.A. Trento5,070 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 5,054)
Sicilia4,228 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 4,174)
Friuli Venezia Giulia3,728 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 3,709)
Abruzzo3,725 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 3,705)
P.A. Bolzano2,915 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 2,907)
Sardegna2,022 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 1,967)
Umbria1,741 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,719)
Calabria1,432 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,422)
Valle d’Aosta1,226 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,224)
Molise522 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 521)
Basilicata518 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 514)

உங்கள் கவனத்திற்கு