23.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 259,345.

நேற்றிலிருந்து 1,209 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,437 (நேற்றிலிருந்து 7 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 205,470 (நேற்றிலிருந்து 267 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 18,438 (நேற்றிலிருந்து 935 +5.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia98,316 (நேற்றிலிருந்து +239 நேற்று 98,077)
Piemonte32,343 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 32,301)
Emilia-Romagna30,915 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 30,788)
Veneto21,955 (நேற்றிலிருந்து +145 நேற்று 21,810)
Toscana11,175 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 11,116)
Liguria10,645 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 10,617)
Lazio9,947 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 9,763)
Marche7,110 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 7,105)
Campania5,722 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 5,584)
P.A. Trento5,028 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 5,025)
Puglia5,025 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,992)
Sicilia4,002 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 3,967)
Abruzzo3,648 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 3,627)
Friuli Venezia Giulia3,640 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 3,616)
P.A. Bolzano2,869 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 2,856)
Sardegna1,734 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 1,653)
Umbria1,639 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,620)
Calabria1,398 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,390)
Valle d’Aosta1,221 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,221)
Molise511 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 510)
Basilicata502 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 497)

உங்கள் கவனத்திற்கு