22.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 258,136.

நேற்றிலிருந்து 1,071 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,430 (நேற்றிலிருந்து 3 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 205,203 (நேற்றிலிருந்து 243 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 17,503 (நேற்றிலிருந்து 825 +4.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia98,077 (நேற்றிலிருந்து +185 நேற்று 97,892)
Piemonte32,301 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 32,260)
Emilia-Romagna30,788 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 30,708)
Veneto21,810 (நேற்றிலிருந்து +160 நேற்று 21,650)
Toscana11,116 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 11,063)
Liguria10,617 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 10,583)
Lazio9,763 (நேற்றிலிருந்து +215 நேற்று 9,548)
Marche7,105 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 7,095)
Campania5,584 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 5,523)
P.A. Trento5,025 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 5,016)
Puglia4,992 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 4,970)
Sicilia3,967 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 3,919)
Abruzzo3,628 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 3,604)
Friuli Venezia Giulia3,616 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 3,583)
P.A. Bolzano2,856 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 2,837)
Sardegna1,653 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 1,609)
Umbria1,620 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 1,602)
Calabria1,390 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 1,379)
Valle d’Aosta1,221 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,221)
Molise510 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 509)
Basilicata497 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 494)

உங்கள் கவனத்திற்கு