21.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 257,065.

நேற்றிலிருந்து 947 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,427 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 204,960 (நேற்றிலிருந்து 274 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 16,678 (நேற்றிலிருந்து 664 +4.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,892 (நேற்றிலிருந்து +174 நேற்று 97,718)
Piemonte32,260 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 32,221)
Emilia-Romagna30,708 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 30,626)
Veneto21,650 (நேற்றிலிருந்து +116 நேற்று 21,534)
Toscana11,063 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 10,984)
Liguria10,583 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 10,562)
Lazio9,548 (நேற்றிலிருந்து +137 நேற்று 9,411)
Marche7,095 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,078)
Campania5,523 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 5,456)
P.A. Trento5,016 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 5,012)
Puglia4,970 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 4,935)
Sicilia3,919 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 3,875)
Abruzzo3,604 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 3,581)
Friuli Venezia Giulia3,583 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 3,547)
P.A. Bolzano2,837 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,832)
Sardegna1,609 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 1,567)
Umbria1,602 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 1,580)
Calabria1,379 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,377)
Valle d’Aosta1,221 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,221)
Molise509 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 507)
Basilicata494 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 494)

உங்கள் கவனத்திற்கு