20.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 256,118.

நேற்றிலிருந்து 840 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,418 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 204,686 (நேற்றிலிருந்து 180 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 16,014 (நேற்றிலிருந்து 654 +4.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,718 (நேற்றிலிருந்து +154 நேற்று 97,564)
Piemonte32,221 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 32,169)
Emilia-Romagna30,626 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 30,574)
Veneto21,534 (நேற்றிலிருந்து +159 நேற்று 21,375)
Toscana10,984 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 10,925)
Liguria10,562 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 10,531)
Lazio9,411 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 9,296)
Marche7,078 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 7,065)
Campania5,456 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 5,403)
P.A. Trento5,012 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 5,008)
Puglia4,935 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,915)
Sicilia3,875 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 3,838)
Abruzzo3,581 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,577)
Friuli Venezia Giulia3,547 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,533)
P.A. Bolzano2,832 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 2,811)
Umbria1,580 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,563)
Sardegna1,567 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 1,544)
Calabria1,377 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,367)
Valle d’Aosta1,221 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,220)
Molise507 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 503)
Basilicata494 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 492)

உங்கள் கவனத்திற்கு