19.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 255,278.

நேற்றிலிருந்து 642 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,412 (நேற்றிலிருந்து 7 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 204,506 (நேற்றிலிருந்து 364 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 15,360 (நேற்றிலிருந்து 271 +1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,564 (நேற்றிலிருந்து +91 நேற்று 97,473)
Piemonte32,169 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 32,127)
Emilia-Romagna30,574 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 30,498)
Veneto21,375 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 21,316)
Toscana10,925 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 10,885)
Liguria10,531 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 10,501)
Lazio9,296 (நேற்றிலிருந்து +75 நேற்று 9,221)
Marche7,065 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 7,058)
Campania5,403 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 5,347)
P.A. Trento5,008 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 5,006)
Puglia4,915 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,882)
Sicilia3,838 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 3,793)
Abruzzo3,577 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,570)
Friuli Venezia Giulia3,533 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 3,522)
P.A. Bolzano2,811 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,804)
Umbria1,563 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,559)
Sardegna1,549 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 1,512)
Calabria1,367 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,357)
Valle d’Aosta1,220 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,218)
Molise503 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 496)
Basilicata492 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 491)

உங்கள் கவனத்திற்கு