18.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 254,636.

நேற்றிலிருந்து 401 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,405 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 204,142 (நேற்றிலிருந்து 174 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 15,089 (நேற்றிலிருந்து 222 +1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,473 (நேற்றிலிருந்து +50 நேற்று 97,423)
Piemonte32,127 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 32,100)
Emilia-Romagna30,498 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 30,477)
Veneto21,316 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 21,256)
Toscana10,885 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 10,854)
Liguria10,501 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 10,474)
Lazio9,221 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 9,178)
Marche7,058 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 7,043)
Campania5,347 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 5,312)
P.A. Trento5,006 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 5,004)
Puglia4,882 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,862)
Sicilia3,793 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,780)
Abruzzo3,570 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,565)
Friuli Venezia Giulia3,522 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,512)
P.A. Bolzano2,804 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,804)
Umbria1,559 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,549)
Sardegna1,512 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 1,500)
Calabria1,357 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,352)
Valle d’Aosta1,218 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,218)
Molise496 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 487)
Basilicata491 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 483)

உங்கள் கவனத்திற்கு