17.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 254,235.

நேற்றிலிருந்து 320 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,400 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 203,968 (நேற்றிலிருந்து 182 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,867 (நேற்றிலிருந்து 134 +0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,423 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 97,380)
Piemonte32,100 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 32,084)
Emilia-Romagna30,477 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 30,436)
Veneto21,256 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 21,210)
Toscana10,854 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 10,833)
Liguria10,474 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 10,458)
Lazio9,178 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 9,127)
Marche7,043 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,035)
Campania5,312 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 5,278)
P.A. Trento5,004 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 5,003)
Puglia4,862 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,858)
Sicilia3,780 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,766)
Abruzzo3,565 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,560)
Friuli Venezia Giulia3,512 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,507)
P.A. Bolzano2,804 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,802)
Umbria1,549 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,548)
Sardegna1,500 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,493)
Calabria1,352 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,348)
Valle d’Aosta1,218 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,217)
Molise487 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 487)
Basilicata485 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 485)

உங்கள் கவனத்திற்கு