16.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 253,915.

நேற்றிலிருந்து 477 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,396 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 203,786 (நேற்றிலிருந்து 146 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,733 (நேற்றிலிருந்து 327 +2.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,380 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 97,319)
Piemonte32,084 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 32,044)
Emilia-Romagna30,436 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 30,385)
Veneto21,210 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 21,132)
Toscana10,833 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 10,799)
Liguria10,458 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,446)
Lazio9,127 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 9,059)
Marche7,035 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 7,030)
Campania5,278 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 5,232)
P.A. Trento5,003 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 5,003)
Puglia4,858 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 4,843)
Sicilia3,766 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 3,727)
Abruzzo3,560 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,558)
Friuli Venezia Giulia3,507 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,499)
P.A. Bolzano2,802 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,793)
Umbria1,548 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,545)
Sardegna1,493 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,488)
Calabria1,348 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,345)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise487 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 487)
Basilicata485 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 485)

உங்கள் கவனத்திற்கு