15.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 253,438.

நேற்றிலிருந்து 629 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,392 (நேற்றிலிருந்து 158 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 203,640 (நேற்றிலிருந்து 314 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,406 (நேற்றிலிருந்து 157 +1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,319 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 97,225)
Piemonte32,044 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 31,997)
Emilia-Romagna30,385 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 30,314)
Veneto21,132 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 21,012)
Toscana10,799 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 10,761)
Liguria10,446 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 10,413)
Lazio9,059 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 9,001)
Marche7,030 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,019)
Campania5,232 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 5,214)
P.A. Trento5,003 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 5,003)
Puglia4,843 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 4,821)
Sicilia3,727 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 3,681)
Abruzzo3,558 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,545)
Friuli Venezia Giulia3,499 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,484)
P.A. Bolzano2,793 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 2,784)
Umbria1,545 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 1,532)
Sardegna1,489 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,484)
Calabria1,345 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,335)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise487 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 485)
Basilicata486 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 482)

உங்கள் கவனத்திற்கு