14.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 252,809.

நேற்றிலிருந்து 574 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,234 (நேற்றிலிருந்து 3 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 203,326 (நேற்றிலிருந்து 403 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,249 (நேற்றிலிருந்து 168 +1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,225 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 97,128)
Piemonte31,997 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 31,982)
Emilia-Romagna30,314 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 30,257)
Veneto21,012 (நேற்றிலிருந்து +127 நேற்று 20,885)
Toscana10,761 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 10,735)
Liguria10,413 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 10,393)
Lazio9,001 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 8,956)
Marche7,019 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 6,987)
Campania5,214 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 5,170)
P.A. Trento5,003 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 5,000)
Puglia4,821 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 4,809)
Sicilia3,681 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 3,645)
Abruzzo3,545 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,532)
Friuli Venezia Giulia3,484 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,476)
P.A. Bolzano2,784 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,781)
Umbria1,532 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 1,524)
Sardegna1,484 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,479)
Calabria1,335 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 1,316)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise485 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 485)
Basilicata482 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 478)

உங்கள் கவனத்திற்கு