12.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 251,713.

நேற்றிலிருந்து 476 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,225 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 202,697 (நேற்றிலிருந்து 236 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,791 (நேற்றிலிருந்து 230 +1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,054 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 96,952)
Piemonte31,956 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 31,914)
Emilia-Romagna30,220 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 30,179)
Veneto20,801 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 20,741)
Toscana10,707 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 10,674)
Liguria10,330 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 10,304)
Lazio8,920 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 8,883)
Marche6,976 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 6,960)
Campania5,143 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 5,114)
P.A. Trento4,998 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,998)
Puglia4,793 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 4,760)
Sicilia3,603 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 3,574)
Abruzzo3,516 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,507)
Friuli Venezia Giulia3,461 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,452)
P.A. Bolzano2,779 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,775)
Umbria1,517 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,511)
Sardegna1,462 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,461)
Calabria1,304 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,300)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 479)
Basilicata477 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 477)

உங்கள் கவனத்திற்கு