13.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 252,235.

நேற்றிலிருந்து 522 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,231 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 202,923 (நேற்றிலிருந்து 226 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,081 (நேற்றிலிருந்து 290 +2.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia97,128 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 97,054)
Piemonte31,982 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 31,956)
Emilia-Romagna30,257 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 30,220)
Veneto20,885 (நேற்றிலிருந்து +84 நேற்று 20,801)
Toscana10,735 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 10,707)
Liguria10,393 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 10,330)
Lazio8,956 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 8,920)
Marche6,987 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 6,976)
Campania5,170 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 5,143)
P.A. Trento5,000 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,998)
Puglia4,809 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,793)
Sicilia3,645 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 3,603)
Abruzzo3,532 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 3,516)
Friuli Venezia Giulia3,476 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,461)
P.A. Bolzano2,781 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,778)
Umbria1,524 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,517)
Sardegna1,479 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 1,462)
Calabria1,316 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 1,304)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise485 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 479)
Basilicata478 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 477)

உங்கள் கவனத்திற்கு