11.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 251,237.

நேற்றிலிருந்து 412 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,215 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 202,461 (நேற்றிலிருந்து 213 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,561 (நேற்றிலிருந்து 193 +1.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,952 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 96,884)
Piemonte31,914 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 31,888)
Emilia-Romagna30,179 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 30,160)
Veneto20,741 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 20,676)
Toscana10,674 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 10,652)
Liguria10,304 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 10,293)
Lazio8,883 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 8,860)
Marche6,960 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,956)
Campania5,114 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 5,091)
P.A. Trento4,998 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,996)
Puglia4,760 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,740)
Sicilia3,574 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 3,485)
Abruzzo3,512 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,509)
Friuli Venezia Giulia3,452 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,449)
P.A. Bolzano2,775 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,774)
Umbria1,511 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,510)
Sardegna1,461 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 1,441)
Calabria1,300 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 1,289)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,217)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 479)
Basilicata477 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 476)
<

உங்கள் கவனத்திற்கு