10.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 250,825.

நேற்றிலிருந்து 259 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,209 (நேற்றிலிருந்து 4 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 202,248 (நேற்றிலிருந்து 150 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,368 (நேற்றிலிருந்து 105 +0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,884 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 96,853)
Piemonte31,888 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 31,868)
Emilia-Romagna30,160 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 30,121)
Veneto20,676 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 20,656)
Toscana10,652 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,644)
Liguria10,293 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 10,283)
Lazio8,860 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 8,822)
Marche6,956 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,954)
Campania5,091 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 5,077)
P.A. Trento4,996 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,995)
Puglia4,740 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 4,714)
Abruzzo3,509 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,502)
Sicilia3,485 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 3,453)
Friuli Venezia Giulia3,449 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,449)
P.A. Bolzano2,774 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,773)
Umbria1,510 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,505)
Sardegna1,441 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,439)
Calabria1,289 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,287)
Valle d’Aosta1,217 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,216)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 479)
Basilicata476 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 476)

உங்கள் கவனத்திற்கு