09.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 250,566.

நேற்றிலிருந்து 463 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,205 (நேற்றிலிருந்து 2 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 202,098 (நேற்றிலிருந்து 151 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,263 (நேற்றிலிருந்து 310 +2.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,853 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 96,782)
Piemonte31,868 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 31,830)
Emilia-Romagna30,121 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 30,052)
Veneto20,656 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 20,598)
Toscana10,644 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 10,583)
Liguria10,283 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,276)
Lazio8,822 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 8,784)
Marche6,954 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 6,938)
Campania5,077 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 5,055)
P.A. Trento4,995 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,993)
Puglia4,714 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,705)
Abruzzo3,502 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 3,486)
Sicilia3,453 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 3,424)
Friuli Venezia Giulia3,449 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,442)
P.A. Bolzano2,773 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 2,766)
Umbria1,505 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,498)
Sardegna1,439 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,433)
Calabria1,287 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,287)
Valle d’Aosta1,216 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,216)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 479)
Basilicata476 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 476)

உங்கள் கவனத்திற்கு