08.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 250,103.

நேற்றிலிருந்து 347 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,203 (நேற்றிலிருந்து 13 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 201,947 (நேற்றிலிருந்து 305 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,953 (நேற்றிலிருந்து 29 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,782 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 96,706)
Piemonte31,830 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 31,799)
Emilia-Romagna30,052 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 30,008)
Veneto20,598 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 20,535)
Toscana10,583 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 10,560)
Liguria10,276 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,272)
Lazio8,784 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 8,764)
Marche6,938 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,935)
Campania5,055 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 5,050)
P.A. Trento4,993 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,992)
Puglia4,705 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,696)
Abruzzo3,486 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 3,474)
Friuli Venezia Giulia3,442 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,436)
Sicilia3,424 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 3,396)
P.A. Bolzano2,766 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,761)
Umbria1,498 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,488)
Sardegna1,433 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,433)
Calabria1,287 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,283)
Valle d’Aosta1,216 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,214)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 479)
Basilicata476 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 475)

உங்கள் கவனத்திற்கு