07.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 249,756.

நேற்றிலிருந்து 552 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,190 (நேற்றிலிருந்து 3 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 201,642 (நேற்றிலிருந்து 319 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,924 (நேற்றிலிருந்து 230 +1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,706 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 96,637)
Piemonte31,799 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 31,762)
Emilia-Romagna30,008 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 29,954)
Veneto20,535 (நேற்றிலிருந்து +183 நேற்று 20,352)
Toscana10,560 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 10,547)
Liguria10,272 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,263)
Lazio8,764 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 8,744)
Marche6,935 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 6,914)
Campania5,050 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 5,035)
P.A. Trento4,992 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,988)
Puglia4,696 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,685)
Abruzzo3,474 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 3,435)
Friuli Venezia Giulia3,436 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,432)
Sicilia3,396 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 3,369)
P.A. Bolzano2,761 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 2,757)
Umbria1,488 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,482)
Sardegna1,433 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,430)
Calabria1,283 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,276)
Valle d’Aosta1,214 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,210)
Molise479 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 478)
Basilicata475 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 454)

உங்கள் கவனத்திற்கு