05.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 248,803.

நேற்றிலிருந்து 384 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,181 (நேற்றிலிருந்து 10 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 200,976 (நேற்றிலிருந்து 210 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,646 (நேற்றிலிருந்து 164 +1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,519 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 96,381)
Piemonte31,740 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 31,719)
Emilia-Romagna29,897 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 29,850)
Veneto20,294 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 20,253)
Toscana10,530 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 10,519)
Liguria10,250 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,243)
Lazio8,726 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 8,714)
Marche6,905 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 6,899)
Campania5,030 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 5,022)
P.A. Trento4,984 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,983)
Puglia4,678 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 4,655)
Friuli Venezia Giulia3,425 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,416)
Abruzzo3,420 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 3,401)
Sicilia3,339 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 3,318)
P.A. Bolzano2,745 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,740)
Umbria1,479 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,477)
Sardegna1,427 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 1,418)
Calabria1,274 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,272)
Valle d’Aosta1,209 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,209)
Molise478 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 477)
Basilicata454 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 453)

உங்கள் கவனத்திற்கு