06.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 249,204.

நேற்றிலிருந்து 401 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,187 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 201,323 (நேற்றிலிருந்து 347 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,694 (நேற்றிலிருந்து 48 +0.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,637 (நேற்றிலிருந்து +118 நேற்று 96,519)
Piemonte31,762 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 31,740)
Emilia-Romagna29,954 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 29,896)
Veneto20,352 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 20,294)
Toscana10,547 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 10,530)
Liguria10,263 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 10,250)
Lazio8,744 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,726)
Marche6,914 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 6,905)
Campania5,035 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 5,030)
P.A. Trento4,988 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,984)
Puglia4,685 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,678)
Abruzzo3,435 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 3,420)
Friuli Venezia Giulia3,432 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,425)
Sicilia3,369 (நேற்றிலிருந்து +30 நேற்று 3,339)
P.A. Bolzano2,757 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 2,745)
Umbria1,482 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,479)
Sardegna1,430 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,427)
Calabria1,276 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,274)
Valle d’Aosta1,210 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,209)
Molise478 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 478)
Basilicata454 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 454)

உங்கள் கவனத்திற்கு