04.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 248,419.

நேற்றிலிருந்து 190 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,171 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 200,766 (நேற்றிலிருந்து 177 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,482 (நேற்றிலிருந்து 8 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,381 (நேற்றிலிருந்து +44 நேற்று 96,337)
Piemonte31,719 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 31,711)
Emilia-Romagna29,850 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 29,808)
Veneto20,253 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 20,233)
Toscana10,519 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 10,508)
Liguria10,243 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,238)
Lazio8,714 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 8,697)
Marche6,899 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,897)
Campania5,022 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 5,020)
P.A. Trento4,983 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,981)
Puglia4,655 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 4,648)
Friuli Venezia Giulia3,416 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,411)
Abruzzo3,401 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,398)
Sicilia3,318 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,308)
P.A. Bolzano2,740 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,734)
Umbria1,477 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,475)
Sardegna1,418 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,416)
Calabria1,272 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,270)
Valle d’Aosta1,209 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,209)
Molise477 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 477)
Basilicata453 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 453)

உங்கள் கவனத்திற்கு