03.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 248,229.

நேற்றிலிருந்து 159 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,166 (நேற்றிலிருந்து 12 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 200,589 (நேற்றிலிருந்து 129 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,474 (நேற்றிலிருந்து 18 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,337 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 96,312)
Piemonte31,711 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 31,698)
Emilia-Romagna29,808 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 29,774)
Veneto20,233 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 20,211)
Toscana10,508 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 10,498)
Liguria10,238 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,236)
Lazio8,697 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 8,682)
Marche6,897 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,897)
Campania5,020 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 5,016)
P.A. Trento4,981 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,979)
Puglia4,648 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,639)
Friuli Venezia Giulia3,411 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,411)
Abruzzo3,398 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,389)
Sicilia3,308 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,305)
P.A. Bolzano2,734 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,728)
Umbria1,475 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,474)
Sardegna1,416 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,414)
Calabria1,270 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,270)
Valle d’Aosta1,209 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,209)
Molise477 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 475)
Basilicata453 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 453)

உங்கள் கவனத்திற்கு