02.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 248,070.

நேற்றிலிருந்து 238 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,154 (நேற்றிலிருந்து 8 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 200,460 (நேற்றிலிருந்து 231 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,456 (நேற்றிலிருந்து -1 -0.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,312 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 96,274)
Piemonte31,698 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 31,683)
Emilia-Romagna29,774 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 29,725)
Veneto20,211 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 20,166)
Toscana10,498 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,489)
Liguria10,236 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,230)
Lazio8,682 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 8,665)
Marche6,897 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 6,889)
Campania5,016 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 5,009)
P.A. Trento4,979 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,975)
Puglia4,639 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,631)
Friuli Venezia Giulia3,411 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,401)
Abruzzo3,389 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,387)
Sicilia3,305 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,298)
P.A. Bolzano2,728 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,725)
Umbria1,474 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,472)
Sardegna1,414 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,410)
Calabria1,270 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,269)
Valle d’Aosta1,209 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,208)
Molise475 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 473)
Basilicata453 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 452)

உங்கள் கவனத்திற்கு