31.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 31-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 247,537.

நேற்றிலிருந்து 379 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,141 (நேற்றிலிருந்து 9 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 199,974 (நேற்றிலிருந்து 178 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,422 (நேற்றிலிருந்து 192 +1.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,219 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 96,142)
Piemonte31,667 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 31,646)
Emilia-Romagna29,670 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 29,634)
Veneto20,120 (நேற்றிலிருந்து +117 நேற்று 20,003)
Toscana10,483 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 10,469)
Liguria10,214 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,210)
Lazio8,647 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,629)
Marche6,884 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 6,863)
Campania4,999 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,990)
P.A. Trento4,975 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,973)
Puglia4,611 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,609)
Friuli Venezia Giulia3,394 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,391)
Abruzzo3,382 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,377)
Sicilia3,288 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 3,272)
P.A. Bolzano2,717 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 2,702)
Umbria1,466 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,465)
Sardegna1,404 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 1,394)
Calabria1,266 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 1,262)
Valle d’Aosta1,208 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,208)
Molise471 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 470)
Basilicata452 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 449)

உங்கள் கவனத்திற்கு