01.08.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-08-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 247,832.

நேற்றிலிருந்து 295 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,146 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 200,229 (நேற்றிலிருந்து 255 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,457 (நேற்றிலிருந்து 35 +0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,274 (நேற்றிலிருந்து +55 நேற்று 96,219)
Piemonte31,683 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 31,667)
Emilia-Romagna29,726 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 29,670)
Veneto20,166 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 20,120)
Toscana10,489 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 10,483)
Liguria10,230 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 10,214)
Lazio8,665 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,647)
Marche6,889 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 6,884)
Campania5,009 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,999)
P.A. Trento4,975 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,975)
Puglia4,631 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 4,611)
Friuli Venezia Giulia3,401 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,394)
Abruzzo3,387 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,382)
Sicilia3,298 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 3,288)
P.A. Bolzano2,725 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 2,717)
Umbria1,472 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,466)
Sardegna1,410 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,404)
Calabria1,269 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,266)
Valle d’Aosta1,208 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,208)
Molise473 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 471)
Basilicata452 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 452)

உங்கள் கவனத்திற்கு