30.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 247,158.

நேற்றிலிருந்து 382 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,132 (நேற்றிலிருந்து 3 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 199,796 (நேற்றிலிருந்து 765 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,230 (நேற்றிலிருந்து -386 -3.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,142 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 96,054)
Piemonte31,646 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 31,636)
Emilia-Romagna29,634 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 29,599)
Veneto20,003 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 19,891)
Toscana10,469 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 10,458)
Liguria10,210 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 10,197)
Lazio8,629 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,611)
Marche6,863 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 6,855)
Campania4,990 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 4,974)
P.A. Trento4,973 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,970)
Puglia4,609 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,606)
Friuli Venezia Giulia3,391 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,378)
Abruzzo3,377 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,373)
Sicilia3,272 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 3,233)
P.A. Bolzano2,702 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,696)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,394 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,394)
Calabria1,262 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 1,255)
Valle d’Aosta1,208 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,208)
Molise470 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 470)
Basilicata449 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 449)

உங்கள் கவனத்திற்கு