29.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 246,776.

நேற்றிலிருந்து 288 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,129 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 199,031 (நேற்றிலிருந்து 275 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,616 (நேற்றிலிருந்து 7 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,054 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 96,008)
Piemonte31,636 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 31,622)
Emilia-Romagna29,603 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 29,575)
Veneto19,891 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 19,849)
Toscana10,458 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 10,441)
Liguria10,197 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 10,177)
Lazio8,611 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 8,577)
Marche6,855 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 6,838)
Campania4,974 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 4,955)
P.A. Trento4,970 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,966)
Puglia4,606 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,596)
Friuli Venezia Giulia3,378 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,375)
Abruzzo3,373 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,369)
Sicilia3,233 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 3,215)
P.A. Bolzano2,696 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,691)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,394 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,392)
Calabria1,255 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,252)
Valle d’Aosta1,208 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,206)
Molise470 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 469)
Basilicata449 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 449)

உங்கள் கவனத்திற்கு