28.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 246,488.

நேற்றிலிருந்து 202 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,123 (நேற்றிலிருந்து 11 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 198,756 (நேற்றிலிருந்து 163 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,609 (நேற்றிலிருந்து 28 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia96,008 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 95,955)
Piemonte31,622 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 31,610)
Emilia-Romagna29,575 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 29,555)
Veneto19,849 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 19,825)
Toscana10,441 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,438)
Liguria10,177 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,174)
Lazio8,577 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 8,567)
Marche6,838 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 6,827)
P.A. Trento4,966 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,966)
Campania4,955 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 4,926)
Puglia4,596 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 4,592)
Friuli Venezia Giulia3,375 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,375)
Abruzzo3,369 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,368)
Sicilia3,215 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,215)
P.A. Bolzano2,692 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,692)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,392 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 1,386)
Calabria1,252 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 1,247)
Valle d’Aosta1,206 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,206)
Molise469 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 469)
Basilicata449 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 449)

உங்கள் கவனத்திற்கு