27.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 246,286.

நேற்றிலிருந்து 168 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,112 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 198,593 (நேற்றிலிருந்து 147 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,581 (நேற்றிலிருந்து 16 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,955 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 95,921)
Piemonte31,610 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 31,606)
Emilia-Romagna29,555 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 29,522)
Veneto19,825 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 19,809)
Toscana10,438 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 10,430)
Liguria10,174 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 10,150)
Lazio8,567 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 8,554)
Marche6,827 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,825)
P.A. Trento4,966 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,965)
Campania4,926 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 4,912)
Puglia4,592 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,589)
Friuli Venezia Giulia3,375 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,375)
Abruzzo3,368 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,359)
Sicilia3,196 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,193)
P.A. Bolzano2,700 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,698)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,386 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,386)
Calabria1,247 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,247)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise469 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 466)
Basilicata449 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 448)

உங்கள் கவனத்திற்கு