26.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 246,118.

நேற்றிலிருந்து 254 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,107 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 198,446 (நேற்றிலிருந்து 126 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,565 (நேற்றிலிருந்து 123 +1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,921 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 95,847)
Piemonte31,606 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 31,594)
Emilia-Romagna29,522 (நேற்றிலிருந்து +61 நேற்று 29,461)
Veneto19,809 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 19,790)
Toscana10,430 (நேற்றிலிருந்து +15 நேற்று 10,415)
Liguria10,150 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,147)
Lazio8,554 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 8,535)
Marche6,825 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 6,818)
P.A. Trento4,965 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,959)
Campania4,912 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 4,901)
Puglia4,589 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,586)
Friuli Venezia Giulia3,375 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,373)
Abruzzo3,359 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,358)
Sicilia3,193 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 3,179)
P.A. Bolzano2,698 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 2,693)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,388 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,388)
Calabria1,247 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,247)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise466 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 463)
Basilicata448 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 448)

உங்கள் கவனத்திற்கு