25.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 245,864.

நேற்றிலிருந்து 274 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 35,102 (நேற்றிலிருந்து 5 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 198,320 (நேற்றிலிருந்து 128 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 12,442 (நேற்றிலிருந்து 141 +1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia95,847 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 95,768)
Piemonte31,594 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 31,578)
Emilia-Romagna29,461 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 29,412)
Veneto19,790 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 19,759)
Toscana10,415 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 10,405)
Liguria10,147 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,144)
Lazio8,535 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 8,516)
Marche6,818 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,816)
P.A. Trento4,959 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,957)
Campania4,901 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 4,880)
Puglia4,586 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 4,578)
Friuli Venezia Giulia3,373 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 3,368)
Abruzzo3,359 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,356)
Sicilia3,179 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 3,166)
P.A. Bolzano2,693 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 2,687)
Umbria1,465 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,465)
Sardegna1,388 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,385)
Calabria1,247 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,246)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Molise463 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 460)
Basilicata448 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 447)

உங்கள் கவனத்திற்கு