09.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,363.

நேற்றிலிருந்து 214 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,926 (நேற்றிலிருந்து 12 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 193,978 (நேற்றிலிருந்து 338 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,459 (நேற்றிலிருந்து -136 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,770 (நேற்றிலிருந்து +119 நேற்று 94,651)
Piemonte31,475 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 31,459)
Emilia-Romagna28,769 (நேற்றிலிருந்து +29 நேற்று 28,740)
Veneto19,358 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 19,348)
Toscana10,314 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 10,313)
Liguria10,010 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,006)
Lazio8,252 (நேற்றிலிருந்து +28 நேற்று 8,224)
Marche6,798 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 6,794)
P.A. Trento4,876 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,876)
Campania4,755 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 4,750)
Puglia4,536 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,536)
Friuli Venezia Giulia3,332 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,331)
Abruzzo3,318 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,310)
Sicilia3,098 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,097)
P.A. Bolzano2,653 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,650)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,447)
Sardegna1,371 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,371)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,185 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,185)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 405)

உங்கள் கவனத்திற்கு