08.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 242,149.

நேற்றிலிருந்து 193 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,914 (நேற்றிலிருந்து 15 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 193,640 (நேற்றிலிருந்து 825 +0.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 13,595 (நேற்றிலிருந்து -647 -4.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,651 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 94,580)
Piemonte31,459 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 31,434)
Emilia-Romagna28,755 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 28,706)
Veneto19,348 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 19,341)
Toscana10,313 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 10,306)
Liguria10,006 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 10,003)
Lazio8,224 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 8,210)
Marche6,794 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,791)
P.A. Trento4,876 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,876)
Campania4,750 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,747)
Puglia4,536 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,535)
Friuli Venezia Giulia3,331 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,327)
Abruzzo3,310 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,309)
Sicilia3,097 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,096)
P.A. Bolzano2,650 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,648)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,447)
Sardegna1,371 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,371)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,185 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,184)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata405 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 404)

உங்கள் கவனத்திற்கு