07.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 241,956.

நேற்றிலிருந்து 137 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,899 (நேற்றிலிருந்து 30 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 192,815 (நேற்றிலிருந்து 574 +0.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,242 (நேற்றிலிருந்து -467 -3.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,580 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 94,527)
Piemonte31,434 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 31,429)
Emilia-Romagna28,706 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 28,675)
Veneto19,341 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 19,327)
Toscana10,306 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 10,287)
Liguria10,003 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,001)
Lazio8,210 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 8,205)
Marche6,791 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 6,790)
P.A. Trento4,876 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,873)
Campania4,747 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,746)
Puglia4,535 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,535)
Friuli Venezia Giulia3,327 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,326)
Abruzzo3,309 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,309)
Sicilia3,096 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,095)
P.A. Bolzano2,648 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,647)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,447)
Sardegna1,371 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,371)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,184 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,183)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata404 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 404)

உங்கள் கவனத்திற்கு