06.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 241,819.

நேற்றிலிருந்து 208 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,869 (நேற்றிலிருந்து 8 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 192,241 (நேற்றிலிருந்து 133 +0.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,709 (நேற்றிலிருந்து 67 +0.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,527 (நேற்றிலிருந்து +111 நேற்று 94,416)
Piemonte31,429 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 31,423)
Emilia-Romagna28,675 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 28,637)
Veneto19,327 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 19,326)
Toscana10,287 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,285)
Liguria10,001 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 9,999)
Lazio8,205 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 8,186)
Marche6,790 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,790)
P.A. Trento4,873 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,873)
Campania4,746 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 4,719)
Puglia4,536 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,536)
Friuli Venezia Giulia3,326 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,326)
Abruzzo3,309 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,309)
Sicilia3,095 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,094)
P.A. Bolzano2,647 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,647)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,447)
Sardegna1,371 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,370)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,183 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,183)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata404 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 404)

உங்கள் கவனத்திற்கு