03.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 241,184.

நேற்றிலிருந்து 223 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,833 (நேற்றிலிருந்து 15 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 191,467 (நேற்றிலிருந்து 384 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,884 (நேற்றிலிருந்து -176 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,223 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 94,108)
Piemonte31,394 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 31,378)
Emilia-Romagna28,562 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 28,535)
Veneto19,314 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 19,309)
Toscana10,267 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,258)
Liguria9,987 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 9,984)
Lazio8,141 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 8,130)
Marche6,789 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,789)
P.A. Trento4,871 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 4,865)
Campania4,712 (நேற்றிலிருந்து +10 நேற்று 4,702)
Puglia4,533 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,530)
Friuli Venezia Giulia3,318 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,314)
Abruzzo3,298 (நேற்றிலிருந்து +6 நேற்று 3,292)
Sicilia3,091 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,090)
P.A. Bolzano2,642 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,642)
Umbria1,446 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,444)
Sardegna1,369 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,368)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,195)
Calabria1,182 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,181)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata404 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 402)

உங்கள் கவனத்திற்கு