02.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,961.

நேற்றிலிருந்து 201 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,818 (நேற்றிலிருந்து 30 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 191,083 (நேற்றிலிருந்து 366 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 15,060 (நேற்றிலிருந்து -195 -1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,108 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 94,010)
Piemonte31,378 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 31,365)
Emilia-Romagna28,535 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 28,508)
Veneto19,309 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 19,289)
Toscana10,258 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,254)
Liguria9,984 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 9,982)
Lazio8,130 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 8,119)
Marche6,789 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 6,786)
P.A. Trento4,865 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,864)
Campania4,702 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,699)
Puglia4,530 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,530)
Friuli Venezia Giulia3,314 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,312)
Abruzzo3,292 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,289)
Sicilia3,090 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 3,081)
P.A. Bolzano2,642 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,642)
Umbria1,444 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 1,441)
Sardegna1,368 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,366)
Valle d’Aosta1,195 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,195)
Calabria1,181 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,181)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata402 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 402)

உங்கள் கவனத்திற்கு