01.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,760.

நேற்றிலிருந்து 182 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,788 (நேற்றிலிருந்து 21 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 190,717 (நேற்றிலிருந்து 469 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 15,255 (நேற்றிலிருந்து -308 -2.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,010 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 93,901)
Piemonte31,365 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 31,349)
Emilia-Romagna28,508 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 28,492)
Veneto19,289 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,286)
Toscana10,254 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 10,250)
Liguria9,982 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 9,977)
Lazio8,119 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 8,110)
Marche6,786 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 6,781)
P.A. Trento4,864 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,863)
Campania4,699 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 4,690)
Puglia4,530 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,530)
Friuli Venezia Giulia3,312 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 3,308)
Abruzzo3,289 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,287)
Sicilia3,081 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,080)
P.A. Bolzano2,642 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,639)
Umbria1,441 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,441)
Sardegna1,366 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,366)
Valle d’Aosta1,195 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,195)
Calabria1,181 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,181)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata402 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 402)

உங்கள் கவனத்திற்கு