30.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,578.

நேற்றிலிருந்து 142 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,767 (நேற்றிலிருந்து 23 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 190,248 (நேற்றிலிருந்து 1,052 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 15,563 (நேற்றிலிருந்து -933 -5.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,901 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 93,839)
Piemonte31,349 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 31,338)
Emilia-Romagna28,492 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 28,472)
Veneto19,286 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 19,278)
Toscana10,250 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 10,248)
Liguria9,977 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 9,974)
Lazio8,110 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 8,105)
Marche6,785 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,785)
P.A. Trento4,863 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,863)
Campania4,690 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 4,666)
Puglia4,531 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,531)
Friuli Venezia Giulia3,308 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,308)
Abruzzo3,287 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,287)
Sicilia3,080 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 3,078)
P.A. Bolzano2,639 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 2,639)
Umbria1,441 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,440)
Sardegna1,366 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 1,364)
Valle d’Aosta1,195 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,194)
Calabria1,181 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,180)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata402 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 402)

உங்கள் கவனத்திற்கு