29.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,436.

நேற்றிலிருந்து 126 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,744 (நேற்றிலிருந்து 6 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 189,196 (நேற்றிலிருந்து 305 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 16,496 (நேற்றிலிருந்து -185 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,839 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 93,761)
Piemonte31,338 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 31,336)
Emilia-Romagna28,472 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 28,456)
Veneto19,278 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 19,275)
Toscana10,248 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,243)
Liguria9,974 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 9,967)
Lazio8,105 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 8,096)
Marche6,785 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,785)
P.A. Trento4,863 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,863)
Campania4,666 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,665)
Puglia4,531 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,531)
Friuli Venezia Giulia3,308 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,308)
Abruzzo3,287 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,286)
Sicilia3,078 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,077)
P.A. Bolzano2,639 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,637)
Umbria1,440 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,440)
Sardegna1,364 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,364)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,194)
Calabria1,180 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,180)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata402 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு