28.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,310.

நேற்றிலிருந்து 174 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,738 (நேற்றிலிருந்து 22 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 188,891 (நேற்றிலிருந்து 307 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 16,681 (நேற்றிலிருந்து -155 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,761 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 93,664)
Piemonte31,336 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 31,322)
Emilia-Romagna28,456 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 28,435)
Veneto19,275 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 19,264)
Toscana10,243 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 10,238)
Liguria9,967 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,963)
Lazio8,096 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 8,082)
Marche6,785 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,785)
P.A. Trento4,863 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,860)
Campania4,665 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,665)
Puglia4,531 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,531)
Friuli Venezia Giulia3,308 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,307)
Abruzzo3,286 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,285)
Sicilia3,077 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,077)
P.A. Bolzano2,637 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 2,636)
Umbria1,440 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,440)
Sardegna1,364 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,363)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,194)
Calabria1,180 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,179)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)
Tags: , , , , ,

உங்கள் கவனத்திற்கு