27.06.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-06-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 240,136.

நேற்றிலிருந்து 175 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,716 (நேற்றிலிருந்து 8 0.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 188,584 (நேற்றிலிருந்து 969 +0.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 16,836 (நேற்றிலிருந்து -802 -4.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia93,664 (நேற்றிலிருந்து +77 நேற்று 93,587)
Piemonte31,322 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 31,311)
Emilia-Romagna28,435 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 28,393)
Veneto19,264 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 19,262)
Toscana10,238 (நேற்றிலிருந்து +12 நேற்று 10,226)
Liguria9,963 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 9,958)
Lazio8,082 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 8,064)
Marche6,785 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 6,783)
P.A. Trento4,860 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 4,859)
Campania4,665 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,665)
Puglia4,531 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 4,531)
Friuli Venezia Giulia3,307 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,307)
Abruzzo3,285 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 3,285)
Sicilia3,077 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 3,076)
P.A. Bolzano2,636 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 2,634)
Umbria1,440 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,440)
Sardegna1,363 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,362)
Valle d’Aosta1,194 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,194)
Calabria1,179 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,178)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata401 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 401)

உங்கள் கவனத்திற்கு