04.07.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-07-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 241,419.

நேற்றிலிருந்து 235 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 34,854 (நேற்றிலிருந்து 21 +0.1%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 191,944 (நேற்றிலிருந்து 477 +0.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 14,621 (நேற்றிலிருந்து -263 -1.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia94,318 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 94,223)
Piemonte31,405 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 31,394)
Emilia-Romagna28,613 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 28,562)
Veneto19,318 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 19,314)
Toscana10,276 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 10,267)
Liguria9,991 (நேற்றிலிருந்து +4 நேற்று 9,987)
Lazio8,172 (நேற்றிலிருந்து +31 நேற்று 8,141)
Marche6,789 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 6,789)
P.A. Trento4,873 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,871)
Campania4,714 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 4,712)
Puglia4,536 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 4,533)
Friuli Venezia Giulia3,326 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 3,318)
Abruzzo3,305 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 3,298)
Sicilia3,094 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 3,091)
P.A. Bolzano2,645 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 2,642)
Umbria1,447 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,446)
Sardegna1,369 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,369)
Valle d’Aosta1,196 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 1,196)
Calabria1,183 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 1,182)
Molise445 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 445)
Basilicata404 (நேற்றிலிருந்து +0 நேற்று 404)

உங்கள் கவனத்திற்கு